Velkommen > Om Joval

Om Joval

Gården Joval ligger helt nord i Rødenes på østsiden av Rødenessjøen, og i et område som på kartene kalles Jåvall. Navnet Joval eller Jåvall har usikker opprinnelse og betydning. Det antas at navnet kan bety Gjøvall eller Gjøvold; stedet å fø opp storfe eller hester.

Det sies at det har vært bosetning på Joval i 10.000 år, helt siden siste istid. De første bosetningene kom da isen trakk seg tilbake, og Rødenessjøen var en fjord med direkte tilknyttning til havet. På moreneryggen nord for Jåvall er det gamle gravhauger og fornminner.

Sagnet forteller at under svartedauden kom en kar vandrende gjennom de øde bygdene, og bare på Joval så han røyk fra pipene. Han besøkte stedet, traff en av de vakre jentene Joval alltid har vært kjent for, og sammen reddet de to Rødenesfolket fra total utryddning!

Dagens Joval er en slekstsgård som kom i familiens eie i 1871. Da kom Sigvardt Andreassen fra Trandemsetra på Rømskog og bosatte seg på Joval, og som skikken var den gangen tok han navn etter stedet. Dagens eiere og vertskap er Ingerbjørg og Reidar Joval.

Gårds- og skogsdrift er fremdeles viktige på Joval, og jorda drives økologisk. En nabo har krøtter på sommerbeite på gården, og en av Ingerbjørg og Reidars døtre driver med quarterhorse og konkurranseridning. Ellers er det utmarksturisme, campingplass og spennende opplevelser i  lavvo som karaktriserer Joval i dag.

 

Undermeny

Joval - epost: post@joval.no Tlf: +47 95112604